سلسله زندیه

سلسله زندیه

سلسله زندیه پس از قتل نادر شاه افشار و پایان سلسله افشاری در ایران سر کار آمد
اینگونه میتوان گفت زندیه سلسله ای بوده است که با افتخار آغاز و با افتخار پایان یافت

دکمه بازگشت به بالا
بستن