سبک زندگی

سبک زندگی هر شخص ابعاد گوناگونی را در بر میگیرد. سبک زندگی فردی ، سبک زندگی اجتماعی و سبک زندگی خانوادگی بخشی از خط مشی و مسیر تعیین کننده در چگونگی افراد هستند.به نظر بنده سبک زندگی هر شخص تاثیر گذار ترین عامل در چگونگی و نحوه زندگی افراد بشمار میرود. سبک زندگی هر فرد تاثیر بسیاری بر انتخاب ها و اعمال در شرایط گوناگون دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن